Jaktprøver og konkurranser 2010

Vestfold 2 - lavland

2 AK - lavland på Mira!


24. oktober 2010  ble en god dag for Mira og fører - Kjetil!!
Vestfoldprøven 2 startet lørdag med Mira direkte i fugl - makker som ikke respektert hennes stand og stressa Mira gikk etter i reis av fasan.  Det ble en kort dag med 5 minutter slipp.

Søndag startet Mira godt og revierte godt i stubben selv om dommer mente hun gikk noe uerfarent (uerfaren dommer mente nå vi i partiet!).
Tomstand men frisk reis og trolig marginal bom på fugl - gjorde at hun måtte levere godt i annet slipp.  
Gikk i slipp med KV - Garmin og begge jobbet meget godt.  Rett før kobling går de inn i samstand - skulder ved skulder ute på stubben.  Et fantastisk flott syn.  Begge reiser på kommando og roes i oppflukt - da var det to fornøyde vorsteheiere som mottok hver sin 2 AK.
Kritikken som følger; 
"Mira viser et godt - tildels meget godt jaktsøk.Hun er tydligvis mer komfortabel i kuppert biotop fremfor åpne store jorder. Fester samstand med makker og reiser presist og villig fasan. Rios og utreder greit.  En skikkelig trivelig hund som har noen søksmessige mangler.  Tildeles i dag 2 pr AK. " 4,3,6,3,4,4
Fuglearbeid; presisjon 4 - Reis 5.

Ingelsrud - skog

Etter valpetid og kort opptrening av Mira i august,  var det klart for prøve på Randsfjorden og senere Kongsvinger i september.

Ingelsrud 24. og 25 september.
Omsider kom vi i fugl og Mira fikk en 3 AK og sin første jaktpremiering. 

Gikk under svært vanskelige forhold på Randsfjordprøven - kun 4 premieringer på over 50 starter.  
Første dag på Kongsvinger gikk vi i fullstendig fugletomt terreng,  men søndagen ble det klaff og god kritikk selv om dommer savnet fremdrift i søket; 

"Mira starter med god fart og intensitet. Lett, fin stil. Søket blir noe innovervendt og effektiviteten kunne vært bedre. Overdriver derved kontakten med fører noe. 
Stand g står og ser opp i trærne. år villig frem og hopper opp mot tre - jerpe letter fra veden.  Det skytes og Mira er komplett rolig. God utredning. Godkjent apport.
Presisjon 4. Reis 5. Jaklyst 5. fart 4, søksbredde 3, reviering 3 og samarbeid 3."
Premiering;  3 AK